ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จย่า ฝ่ายการพยาบาลได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวเปิดงาน พร้อมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล คณะกรรมการและบุคลากรร่วมแสดงความยินดี

ซึ่งหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ประจำปี 2566 มีทั้งหมด 10 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร 2 เดือน (ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) ได้แก่
1. หลักสูตรการพยาบาลปริศัลยกรรม (Perioperative nursing) รุ่นที่ 11
2. หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 10
3. หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี รุ่นที่ 2

หลักสูตร 1 เดือน (ระหว่าง วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566) ได้แก่
1. หลักสูตรการพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
2. หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รุ่นที่ 4
3. หลักสูตรการพยาบาลรังสีวิทยาเฉพาะสาขา ประจำปี 2566
4. หลักสูตรการพยาบาลโสต ศอ นาสิก รุ่นที่ 2
5. หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 2
6. หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตไตวายเฉียบพลันที่ใช้เครื่องบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1
7. หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก รุ่นที่ 1 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework