ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      ทีมดูแลผู้ป่วยโรคไตเด็ก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้มีประชุมวิชาการทางการพยาบาล เรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีโรคความดันเลือดสูง” ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-  ๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework