ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     นางนุชจรีย์ หอมนาม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอายุวัฒนมงคลแก่บุคลากรที่รับราชการสนองงานแผ่นดินจนครบเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2566 โดยจัดการทำบุญถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์สัตตนาค โดยมี พระครูพิเศษสารคุณ เจ้าคณะตำบลศิลา เขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าป่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า รวมทั้งสิ้น 140,320 บาท

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework