ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

            วันที่ 30 มิย.2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบรรยาย2  ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร  ในโอกาสให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร การฝึกอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล (หลักสูตร  1 เดือน)

 และนางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และทีมบริหารฝ่ายการพยาบาลมอบช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดี ดังภาพกิจกรรม

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework