ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น ฝ่ายการพยาบาลจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปัจฉิมโอวาท แด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรยะสั้นทางการพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ นางนุชจรีย์ หอมนาม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวปัจฉิมโอวาท รวมทั้งคณะผู้บริหารทางการพยาบาล ทีมวิทยากร คณะกรรมการประจำหลักสูตร มอบช่อดอกไม้ชื่นชมยินดี

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework