ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จย่า งานบริการพยาบาล จัดพิธีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ แด่ผู้สำเร็จหลักสูตร อบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ประจำปี 2564 ดังภาพกิจกรรม

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework