ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 

                 เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆปี เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล โดยมีเจตจำนงให้พยาบาลทั่งโลกร่วมมือกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสภาการพยาบาล สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรพยาบาลทั้งภารัฐ และเอกชน ในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับชาติ ได้สนองเจตนารมณ์ดังกล่าวทุกปี ในปี 2557 ปีนี้ ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง "NURSE ; A FORCE FOR CHANGE - A vital resource for health" หรือ "พยาบาล : พลังสู่การเปลี่ยนแปลง ขุมพลังแห่งสุขภาพ" สำหรับปีนี้ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากลขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2557  และวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น มีการเปิดงานวันพยาบาลสากล โดย รศ.ชลธิป พงศ์สกุล เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีบุคลากรพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 250 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework