ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

         เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-12.00 น ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ งานบริการพยาบาลได้จัดพิธีรับมอบเข็มตราสัญลักษณ์ งานบริการพยาบาล สำหรับบุคลากรพยาบาลใหม่ โดยเป็นพิธีที่ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 ได้มีพยาบาลร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน นำโดยนางศิริพร มงคลถาวรชัย หัวหน้างานบริการพยาบาล รองหัวหน้าฝ่ายฯ และผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลต่างๆ

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework