ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

         วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00-20.00 น. ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท แผนกการพยาบาลอายุรกรรม แสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียนอายุราชการของแผนกอายุรกรรม ปี 2560 ในโอกาสนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับงานบริการพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์  สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการแสดงของบุคลากร แผนกการพยาบาลอายุรกรรมในชุดต่างๆ  ในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและผูกพัน ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากแผนกการพยาบาลอายุรกรรมทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

   1. นาง ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยไตและไตเทียม

   2. นายกองมี นามมา ตำแหน่ง คนงาน 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework