ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 18.00-22.00 น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แลนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดงาน ร้อยใจรักมั่น ผูกพันนิรันดร งานเกษียณอายุราชการ ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวสุนทรวาทีรำลึก เชิดชูเกียรติแสดงมุทิตาจิต และของที่ระลึก แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และนางอุบล จ๋วงพานิช กล่าวสุนทรวาทีแสดงความรู้สึกในนามตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 21 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework