ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

                                               วันที่ 30 ธ.ค.57 งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดพิธีรับใบประกาศียบัตร นศ.HD รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ

     วันที่ 30 ธ.ค.57 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ศูนย์บริการโรคไต แผนกการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 5 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิรวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework