ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล นางสาวธารินี เพชรรัตน์ รองหัวหน้างานฯฝ่ายวิชาการ นางสาวรังษี ฆารไสว ให้เกียรติ แสดงความยินดี มอบใบประกาศนียบัตรและดอกไม้ ชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework