ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

   วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณหน้าพระรูป และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบราราชชนนี โรงพยาบาลศรีนคริทร์ นางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้างานบริการพยาบาล นำทีมผู้บริหารชุดใหม่ไหว้ขอพรพระบิดาและสมเด็จย่าฯ เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล
 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework