ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่าฯ นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้าานบริการพยาบาล ให้เปิดงานวิชาการวันจันทร์ บ่ายวันนี้ ในเรื่อง "เรื่องดีๆที่ผู้หญิงควรรู้"

 

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework