ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

         วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์บริการโรคไต แผนกการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร การอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 10 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้ง นางสาวกาญจนา สึกมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล กล่าวรายงาน คณาจารย์และบุคลากรให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework