ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

           วันนี้ (25 ส.ค. 57) รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียน และกล่าวเปิดการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดยนางศิริพร มงคลถาวรชัย หัวหน้างานบริการพยาบาล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และนางสาวพัชรินทร์ อ้วนไตร หัวหอผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ให้เกียรติกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีอนุสรณ์ (สว.2 ชั้น 3)

         ในการอบรมดังกล่าวเริ่มต้นการบรรยายในหัวข้อเรื่องการพัฒนาการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง : ความสำคัญและนโยบาย โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริการทางการแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาให้ความความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอีกหลายท่าน โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีอนุสรณ์ (สว.2 ชั้น 3)

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework