ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น งานบริการพยาบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เพื่อศึกษาดูงานในหอผู้ป่วยในการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารกัมมันตรัวไอโอดีน131 (แร่ไอโอดีน 131) กล่าวต้อนรับโดน นางนุชจรีย์ หอมนาน หัวหน้างานบริการพยาบาลและคณะ โดยมีผู้ร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 11 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework