รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร กว. งานบริการพยาบาลจัดอบรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการบริหารงานแบบฟรีเมี่ยม กล่าวเปิดงานโดย นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework