รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จย่า งานบริการพยาบาลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการ "การบริหารองค์กร บทบาทผู้บริหาร การบริหารอัตรากำลัง การส่งเสริมจริยธรรม และการจัดการสู่ความเป็นเลิศ" กล่าวต้อนรับโดย นางสาวธารินี เพรชรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล โดยมีผู้ร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด 40 คน

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework