ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 

      วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง งานบริการพยาบาลจัดงาน "การนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานในการสรรหาบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการพยาบาล (ปี2565-2568) ผ่านทางระบบ Zoom กล่าวเปิดงานโดย นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานทั้ง 3 ท่าน ดังภาพและวีดีโอกิจกรรม

ผู้นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงาน


การนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานผ่าน Zoom

 

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework